top of page

Tranekær

En historisk slotsby midt på Langeland

Tranekær Slot

Højt hævet over voldgrav og slotsby ligger Tranekær Slot. Den ældste del er den nordlige fløj, der går tilbage til omkring 1200. Herunder ligger rester, som er 100-200 år ældre. Slottet er ombygget mange gange, og i dag er der to fløje og et ottekantet trappetårn med højt spir. Tranekær Slot indgik i en forsvarskæde mod angreb fra syd. Stedet var velvalgt, omgivet af vand og lavtliggende områder og med en formidabel udsigt til alle sider.
Fra 1656 har Tranekær været ejet af slægten Ahlefeldt.

Greven ville have sin egen by
Grevskabet på Tranekær har sat sit præg på det meste af Langeland gennem tiden, og især Tranekær by har været præget af livet på slottet. Nogle af lensgreverne var meget excentriske. En af dem havde over 100 uægte børn rundt omkring på Langeland. Mest markant var ”Generalen”, lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1762-1832). Han byggede eget teater, ansatte skuespillere og musikere, vaccinerede selv 1000 børn mod kopper, restaurerede langelandske kirker, ansatte nogle af landets første forstfolk, jordemoder og læge samt mange udenlandske håndværkere. Alt sammen fordi han ønskede at gøre den lille landsby til slotsby som ved tyske fyrstehoffer. Men han satte så meget i værk, at han to gange kom under økonomisk administration. Til gengæld fik han skabt et unikt samfund i Tranekær.

TICKON

Slotsparken ved Tranekær Slot rummer TICKON Land Art udstilling. TICKON startede i 1993 og siden har over 20 danske og udenlandske kunstnere skabt deres værker i parken.

Land Art er en kunstform, hvor ofte meget store kunstværker bygges på stedet af organisk materiale såsom træ, jord og sten.

Kunstværkerne nedbrydes og forgår med tiden, og der kommer derfor løbende nye kunstværker til.

Der er åbent hele året fra solopgang til solnedgang.

Tranekær Slotspark ligger i Tranekær by. Indgang fra Botofte Strandvej.

Medicinhaverne i Tranekær

Medicinhaverne i Tranekær er Nordeuropas største medicinplanteanlæg med flere end 600 forskellige sorter. Haverne er omgivet af et arboret med knapt 100 træarter.

Medicinhaverne består af 6 forskellige temahaver på hver 800m2, der fortæller plantemedicinens historie. Hver have indeholder planter der i tidernes løb menes at have haft forskellige helbredende og medicinske kræfter. Der er korte beskrivende skilte ved hver plante.

I haverne er der også etableret et vandløb, hvor der ligeledes er planter med medicinsk betydning. 

Der er mulighed for at tage picnickurven med og sidde ved de mange borde og bænke i haverne.

Medicinhaverne er opført af og bliver drevet af frivillige.

Besøg også Danmarks eneste Souvenier-museum, der ligger ved indgangen til slottet / ved siden af Hønsehuset. 

Om Tranekær: About
bottom of page